0%
100%
Nasze kompetencje

Test i TDD

Przygotowujemy testy akceptacyjne, funkcjonalne i jednostkowe

Chcesz podobny projekt?

Napisz do nas

Co robimy?

Do naszych aplikacji potrafimy przygotować testy akceptacyjne, funkcjonalne i jednostkowe. Cenimy sobie również technikę TDD (Test-Driven Development), polegającą na przygotowywaniu testu przed implementacją kodu realizującego daną funkcjonalność.

Automatyczne testy znacząco zwiększają stabilność aplikacji. Dodatkowo ułatwiają jest stabilny rozwój, gdyż przy zmianach w serwisie www czy aplikacji mobilnej od razu jesteśmy w stanie wykryć usterki.

Technologie

Testy nie są jednak idealnym rozwiązaniem wszystkich problemów dlatego tez oprócz nich tworząc kod aplikacji stosujemy użyteczne reguły projektowe, m.in. takie jak SOLID, DRY, KISS, TDA, YAGNI, dzięki czemu nasz kod jest przejrzysty, logicznie uporządkowany i skalowalny. Respektujemy standardy W3C związane z jakością kodu HTML 5 i CSS. Stosujemy także preprocesory CSS (SASS, LESS) umożliwiające efektywniejszą pracę nad kodem.

Chcesz podobny projekt?

Napisz do nas